RadioLine

Pre firmu

-Máte problém s pripojením na Internet,ktoré Vám poskytuje Váš dodávateľ?
-Máte problém s bezpečnosťou Vašej lokálnej siete?
-Navštevujú Vaši zamestnanci Internet pracovne alebo aj súkromne a tým obmedzujú prístup ostatných pracovníkov pri práci?
Máme pre Vás riešenie - výkonný server s firewall-om,sledovaním siete,prevádzky jednotlivých počítačov a zariadení a kontrolou kvality poskytovanej služby Internet. Po zavedení našej služby prestanete sledovať to,či Vám ide dobre Internet a Váš dodávateľ služby bude nútený dodať to čo zaplatíteMáte viac prevádzok (pracovísk) v rôznych lokalitách a chcete prepojiť počítače a tlačiarne na jednotlivých miestach do jednej siete?Máme pre Vás riešenie – prepojenie pobočiek a obchodných cestujúcich do jednej siete bez ohľadu na poskytovateľa internetu.